.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

KHOA SƯ PHẠM MỞ NGÀNH HỌC MỚI ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHOA HỌC TỰ NHIÊN

23-05-2019

Vào thứ bảy, ngày 4 tháng 5 năm 2019 vừa qua, khoa Sư phạm trường Đại học Tiền Giang đã được Hội đồng khoa học thẩm định thành công chương trình đào tạo Đại học Sư phạm Khoa học Tự nhiên.

Buổi làm việc của Hội đồng Thẩm định chương trình đào tạo

Tham gia Hội đồng Thẩm định có các chuyên gia giáo dục uy tín, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng – TS. Nguyễn Đắc Thanh, phản biện 1 – PGS.TS Lê Tự Hải, phản biện 2 – TS Tống Xuân Tám, cùng hai thành viên Hội đồng là TS.Trần Ái Khanh và ThS Đặng Phương Toàn. Hội đồng Thẩm định đánh giá cao chương trình đào tạo, mang tính khoa học và tính thực tiễn, đáp ứng với yêu cầu đổi mới chương trình phổ thông hiện hành.

Từ phải sang trái: TS. Nguyễn Đắc Thanh, PGS.TS. Lê Tự Hải,
TS. Tống Xuân Tám, ThS. Đặng Phương Toàn, TS. Trần Ái Khanh

Hội đồng cũng đã góp ý hoàn thiện và chia sẻ những kinh nghiệm quý báu từ trường Đại học Sư phạm TP.HCM và trường Đại học Đà Nẵng. Đại diện trường Đại học Tiền Giang, TS. Nguyễn Viết Thịnh thuyết minh thông tin và tiếp thu ý kiến góp ý của các nhà khoa học. 

Góp ý của PGS.TS Lê Tự Hải

Góp ý của TS.Tống Xuân Tám

Góp ý của TS. Nguyễn Đắc Thanh

TS.Nguyễn Viết Thịnh – Trưởng khoa Sư phạm
thuyết minh và tiếp thu các góp ý của Hội đồng

Trong thời gian sắp tới, khoa Sư phạm sẽ hoàn chỉnh, xin ý kiến của Bộ Giáo dục & Đào tạo, đưa chương trình Đại học Sư phạm Khoa học Tự nhiên, đào tạo giáo viên bậc THCS giảng dạy tích hợp các môn học Vật lý – Hóa học – Sinh học, vào chương trình tuyển sinh năm 2020.

Tác giả: Nguyễn Giang Lam

 

Khoa Sư phạm