Chia sẻ

Chi bộ 3

07-09-2016

Chi ủy Chi bộ 3  - Nhiệm kỳ 2016-2018

1/ Đ/c Ngô Văn Vàng - Bí thư

2/ Đ/c Đoàn Văn Re - Phó Bí thư

3/ Đ/c Lê Thị Son - Ủy viên 

Đảng viên Chi bộ 3:

1/ Đ/c Phan Văn Nhẫn

2/ Đ/c Cao Thị Tuyết Loan

3/ Đ/c Nguyễn Thị Thảo

4/ Đ/c Lê Thị Ánh Vân

5/ Đ/c Nguyễn Thị Thúy Hằng

6/ Đ/c Võ Thị Diệu

7/ Đ/c Lê Thị Phương Thảo

8/ Đ/c Nguyễn Trung Hiếu (ĐV dự bị)

Khoa Lý luận chính trị