.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

Chi bộ 3 - Nhiệm kỳ 2017-2020

05-12-2018

Chi ủy Chi bộ 3: 3 đồng chí

1/ Đ/c  Đoàn Văn Re - Bí thư

2/ Đ/c Lê Thị Son - Phó Bí thư

3/ Đ/c Cao Thị Tuyết Loan - Chi ủy viên 

Đảng viên Chi bộ 3: 7 đồng chí

1/ Đ/c Phan Văn Nhẫn

2/ Đ/c Nguyễn Thị Thảo

3/ Đ/c Lê Thị Ánh Vân

4/ Đ/c Nguyễn Thị Thúy Hằng

5/ Đ/c Võ Thị Diệu

6/ Đ/c Lê Thị Phương Thảo

7/ Đ/c Nguyễn Trung Hiếu 

Khoa Lý luận chính trị