.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Tiến trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2016)

20-01-2017

“Tiến trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2016)” do PGS, TS, NGƯT Ngô Đăng Tri biên soạn. Cuốn sách do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn viết Lời giới thiệu.

Nội dung cuốn sách giới thiệu một cách hệ thống tiến trình lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng, vai trò lãnh đạo của Đảng từ khi ra đời cho đến nay; khẳng định những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; đúc kết những bài học kinh nghiệm qua những chặng đường lịch sử đầy gian khổ, hy sinh song hết sức vẻ vang và rất đỗi tự hào.

 Việc nghiên cứu, tìm hiểu tiến trình lịch sử của Đảng có ý nghĩa nhiều mặt, giúp chúng ta nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn vai trò lãnh đạo của Đảng trong lịch sử đấu tranh lâu dài, cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời rút ra những bài học thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới.

Tài liệu hiện có tại Phòng mượn Cơ sở chính. Ký hiệu giá: 324.259 707 5/ NG-T , KM037912-KM037914

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Hữu Hoàng

TT Thông tin - Thư viện