.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Xuất bản bộ sách Hồ Chí Minh - Tác phẩm Bảo vật quốc gia dịp Quốc khánh 2-9

04-09-2020

Nhà xuất bản (NXB) Trẻ vừa cho ra mắt bộ sách “Hồ Chí Minh - Tác phẩm Bảo vật quốc gia” chào mừng Quốc khánh 2-9-2020 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bộ sách gồm năm tác phẩm đã được Nhà nước công nhận là Bảo vật quốc gia (theo Quyết định số 1426/QĐ-TTg ngày 1-10-2012). Bộ sách còn có hình ảnh minh họa và bút tích sống động, quý giá.

Năm bảo vật quốc gia trong bộ sách bao gồm:

1.  “Đường Kách mệnh” in nguyên văn bản in năm 1927;

2. “Nhật ký trong tù” in đầy đủ 134 bài thơ theo theo bản dịch của Viện Văn học;

3.  “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” có QR code file âm thanh giọng đọc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phụ lục ảnh Bác trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp;

4. “Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước” cũng có QR code file âm thanh giọng đọc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phụ lục ảnh Bác trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ,

5. “Di chúc” được trình bày xen kẽ giữa các bản gốc chứa bút tích của Bác và bản “gỡ băng” để độc giả tiện đối chiếu, đồng thời thấy được suy nghĩ và cách viết của Bác qua quá trình viết và sửa chữa ba bản năm 1965, 1968 và 1969.

TT Thông tin - Thư viện