.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

  • Ngày post: 15-09-2020
    Những năm gần đây, cơ cấu kinh tế của hầu hết các nước phát triển trên thế giới đang dần đẩy mạnh chuyển dịch tỉ trọng từ công nghiệp sang nhóm ngành dịch vụ, trong đó không thể kể đến sự đầu tư mạnh mẽ vào ngành du lịch. Từ năm 2019, Trường Đại học Tiền Giang đã tuyển sinh ngành Đại học Du lịch (3,5 năm). Năm 2020, Nhà trường tuyển sinh 70 chỉ tiêu ngành Đại học Du lịch (mã ngành D52).

Tag

nội dung tag