.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

  • Ngày post: 02-12-2019
    Liên hoan báo cáo viên giỏi toàn quốc lần thứ II năm 2019 có chủ đề “Sáng mãi niềm tin theo Đảng” do T.Ư Đoàn tổ chức không chỉ xuất hiện những điểm mới trong hình thức tranh tài, chất lượng đội ngũ báo cáo viên mà còn có nhiều chủ đề “nóng”, hấp dẫn. BBT xin trân trọng giới thiệu bài viết chia sẻ về suy nghĩ của đồng chí Trần Thị Kim Phượng, 01 trong 03 đồng chí của tỉnh Tiền Giang tham gia Liên hoan.
  • Ngày post: 18-11-2018
    Ngày 07/11/2018, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn số 4988/UBND-TC về việc thực hiện nội dung chi và mức chi thù lao giảng viên, báo cáo viên. Cụ thể, chi và mức chi thù lao giảng viên, báo cáo viên (một buổi giảng được tính 05 tiết học) tùy theo đối tượng, trình độ học viên mà các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức bố trí mời giảng viên, báo cáo viên từng cấp cho phù hợp.

Tag

nội dung tag