.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

  • Ngày post: 13-09-2019
    Nhằm cụ thể hóa các nội dung của Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, ngày 11/9/2019, Đảng ủy Trường Đại học Tiền Giang đã chỉ đạo Chi bộ 7 (Phòng Công tác Sinh viên) tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu thường kỳ.

Tag

nội dung tag