.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

 • Ngày post: 27-01-2019
  Lịch công tác tuần 22 (Từ ngày 28/01 đến ngày 03/02/2019)
 • Ngày post: 22-01-2019
  Để đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội nhằm tạo môi trường ổn định, an toàn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của tỉnh năm 2019, đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 08/01/2019 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019. Ngày 08/01/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về đảm bảo an ninh, trật tự năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
 • Ngày post: 16-01-2019
  Ngày 28/12/2018, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn số 6007/UBND-KT về việc tăng cường đảm bảo an toàn thông tin trong dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019.
 • Ngày post: 14-01-2019
  Đoàn viên, thanh thiếu nhi (có hộ khẩu Tiền Giang), tuổi từ 12 đến 20, có năng khiếu hát, múa, biểu diễn nhạc cụ, ảo thuật, võ thuật... đảm bảo tính mới lạ, sáng tạo...đều có thể đăng ký tham gia. Vòng sơ khảo sẽ diễn ra trong 3 ngày 18,19 và 20/01 tại Trung tâm văn hóa các huyện: Cai Lậy, Thị xã Gõ Công và Trung tâm Văn hóa Tỉnh Tiền Giang. Thí sinh đăng ký dự thi theo mẫu đính kèm.
 • Ngày post: 01-01-2019
  Ngày 18/12/2018, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Chỉ thị số 23/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
 • Ngày post: 18-12-2018
  Học bổng Nghiên cứu đổi mới bậc Tiến sĩ Tiến sĩ UNE cấp cho các ứng viên quốc tế xuất xắc , những người muốn ghi danh học tiến sĩ (PhD) nghiên cứu tại UNE.Học bổng Nghiên cứu đổi mới bậc Tiến sĩ Tiến sĩ UNE cấp cho các ứng viên quốc tế xuất xắc , những người muốn ghi danh học tiến sĩ (PhD) nghiên cứu tại UNE.

Tag

nội dung tag