.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
  • Ngày post: 07-05-2019
    Ngày 6/5/2019, Hội Sinh viên Trường Đại học Tiền Giang tổ chức Ngày hội Văn hóa và ẩm thực các nước trên thế giới. Ngày hội đã góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trên thế giới trong môi trường đại học, tạo sân chơi văn hóa đặc sắc cho sinh viên.

Tag

nội dung tag