.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
  • Ngày post: 30-08-2019
    Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu luôn dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt cho các thế hệ đoàn viên, thanh niên. Chính vì thế, trước lúc đi xa, trong Di chúc của mình, Người đã có những lời dặn dò đối với thế hệ thanh niên ngắn gọn mà sâu sắc, chứa chan tình cảm yêu thương. Thấm nhuần lời căn dặn của Bác Hồ, tuổi trẻ Trường Đại học Tiền Giang đã xung kích thực hiện nhiều phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và chung tay xây dựng nông thôn mới.

Tag

nội dung tag