.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
  • Ngày post: 18-11-2018
    Ngày 07/11/2018, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn số 4988/UBND-TC về việc thực hiện nội dung chi và mức chi thù lao giảng viên, báo cáo viên. Cụ thể, chi và mức chi thù lao giảng viên, báo cáo viên (một buổi giảng được tính 05 tiết học) tùy theo đối tượng, trình độ học viên mà các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức bố trí mời giảng viên, báo cáo viên từng cấp cho phù hợp.

Tag

nội dung tag