.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

  • Ngày post: 12-09-2020
    Kết quả khảo sát của Trường ĐH Tiền Giang cho thấy, sau 01 năm tốt nghiệp, 91,3% sinh viên Trường ĐH Tiền Giang có việc làm, trong đó có 47,1% sinh viên tìm được việc làm phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; 17% sinh viên làm việc có chuyên môn gần với chuyên ngành đào tạo và 22,9% sinh viên làm việc trái với chuyên ngành đào tạo. Kết quả khảo sát cũng cho thấy, tỉ lệ sinh viên có việc làm năm 2019 (91,3%) cao hơn tỉ lệ sinh viên có việc làm năm 2018 (89%). Kết quả này cho thấy, chất lượng và hiệu quả đào tạo của nhà trường cũng như năng lực của sinh viên Trường ĐH Tiền Giang ngày càng được nâng lên

Tag

nội dung tag