.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về công tác văn thư

22-05-2020

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư thay thế: Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 về công tác văn thư; Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010, nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về văn thư, đáp ứng các yêu cầu, tiến trình cải cách hành chính, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
 
Số/Ký hiệu 30/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành 05/03/2020
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Về công tác văn thư
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
Tệp đính kèm:

30.signed.pdf (3027818 Byte)                                                                 VĨNH SƠN