.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

 • Ngày post: 12-01-2024
  Danh mục các văn bản pháp luật
 • Ngày post: 20-05-2021
  Luật này quy định nguyên tắc, chính sách, hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; lực lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng.
 • Ngày post: 01-10-2020
  Chỉ được gọi điện quảng cáo trong giờ hành chính; làm hỏng bia chủ quyền bị phạt 100 triệu... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 10.
 • Ngày post: 05-08-2020
  Để chủ động tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo sức khỏe cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) trong toàn tỉnh. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các cấp Công đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện ngay một số nội dung về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19,
 • Ngày post: 22-05-2020
  Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư thay thế: Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 về công tác văn thư; Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010, nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về văn thư, đáp ứng các yêu cầu, tiến trình cải cách hành chính, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
 • Ngày post: 16-03-2019
  Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
 • Ngày post: 26-02-2019
  Thực hiện Kế hoạch số 315/KH-UBND ngày 08/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc triển khai thực hiện Luật Tố cáo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Trường Đại học Tiền Giang xây dựng kế hoạch triển khai phổ biến Luật Tố cáo năm 2018.
 • Ngày post: 26-02-2019
  Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Luật tố cáo năm 2018 đã được chính thức thông qua với 9 chương, 67 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2019 bổ sung nhiều quy định mới đáng chú ý.

Tag

nội dung tag