.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

  • Ngày post: 13-03-2023
    Kết quả khảo sát sinh viên có việc làm do Trung tâm Khảo thí và đảm bảo chất lượng, Trường ĐH Tiền Giang thực hiện năm 2022 cho thấy có 91,34% sinh viên sau một năm tốt nghiệp có việc làm. Nếu tính kết quả trên số phiếu sinh viên phản hồi khi khảo sát, tỉ lệ sinh viên có việc làm đạt 97.19%.

Tag

nội dung tag