.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

 • Ngày post: 23-02-2023
  Đúng 80 năm về trước, tháng 2/1943, Đề cương Văn hoá Việt Nam - văn kiện chính thức đầu tiên về công tác văn hoá, văn nghệ do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo được thông qua tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng. Cho đến nay, giá trị và tính hiện thực của bản Đề cương này vẫn còn nguyên giá trị.
 • Ngày post: 23-02-2023
  Di tích Chiến thắng Ấp Bắc (xã Tân Phú, TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) vừa được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng Di tích cấp Quốc gia đặc biệt. Đây là niềm vinh dự và tự hào của người dân tỉnh Tiền Giang nói riêng và người dân Đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Nơi đây đã và đang được các cấp, các ngành bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau.
 • Ngày post: 30-01-2023
  Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, quyết định sự phát triển của dân tộc, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX. Đó là kết quả của sự vận động, phát triển và thống nhất phong trào cách mạng trong cả nước; sự chuẩn bị công phu về mọi mặt của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và sự đoàn kết nhất trí của những chiến sỹ tiên phong vì lợi ích của giai cấp, của dân tộc.
 • Ngày post: 21-11-2022
  Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Ấp Bắc là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống lịch sử cách mạng của dân tộc, đặc biệt là những chiến thắng vĩ đại; qua đó, tiếp thêm sức mạnh, bồi đắp niềm tin và lòng tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại; tự hào về truyền thống đấu tranh bất khuất, kiên cường của dân tộc ta; về ý chí quyết chiến, quyết thắng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trước mọi kẻ thù xâm lược; quyết tâm cao, nỗ lực lớn vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng và phát triển đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh
 • Ngày post: 08-11-2022
  Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước. BBT Website giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.
 • Ngày post: 01-10-2022
  Đồng chí Võ Văn Ngân sinh năm 1902, ông lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo tại làng Bình Tây, xã Đức Hòa, quận Đức Hoà, tỉnh Chợ Lớn (nay thuộc tỉnh Long An).
 • Ngày post: 05-09-2022
  Những ngày này, cả nước chúng ta tưng bừng chào mừng Kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022). Cách đây 77 năm, trong mùa thu lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
 • Ngày post: 22-08-2022
  Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Võ Chí Công đã được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao nhiều trọng trách: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (nay là Chủ tịch nước), Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, đại biểu Quốc hội các khóa VI, VII, VIII… Dù ở bất kỳ cương vị nào, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp nhiều công sức, trí tuệ vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Tag

nội dung tag