.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo chương trình học bổng Chính phủ Úc (Australia awards) năm 2020

10-02-2020

 

Học bổng chính phủ Úc vòng tuyển chọn niên khóa 2020-2021 sẽ nhận hồ sơ từ ngày 01/02/2020 đến 30/4/2020. Các ứng viên xin học bổng Chính phủ Úc sẽ nộp hồ sơ trực tuyến. Thông tin chi tiết xem tai trang web http://www.australiaawardsvietnam.org/ .

Học bổng Chính phủ Úc là học bổng quốc tế uy tín được Chính phủ Úc trao cho các thế hệ nhà lãnh đạo toàn cầu tương lai trong lĩnh vực phát triển. Thông qua học tập và nghiên cứu, người nhận học bổng sẽ phát triển kiến thức và kỹ năng nhằm tạo ra sự thay đổi và thiết lập các mối quan hệ hữu nghị lâu dài với Úc.

Học bổng dành cho các ứng viên Việt Nam xuất sắc theo học bậc thạc sỹ ở Úc, khóa học sẽ bắt đầu năm 2021. Xin lưu ý là đợt tuyển chọn lần này không cấp học bổng tiến sỹ.

Các ứng viên học bổng sẽ theo học bậc thạc sỹ tại một trường đại học Úc do họ lựa chọn, trong nhiều lĩnh vực phát triển then chốt đối với Việt Nam như: Quản  trị và phát triển kinh tế, hạ tầng và giao thông, nước và vệ sinh, giáo dục, bình đẳng giới, nông nghiệp và phát triển nông thôn, ổn đinh khu vực và nhân quyền, khuyết tật, biến đổi khí hậu và đổi mới. Các học bổng này cho chương trình toàn thời gian học.

Ứng viên là người khuyết tật và người ở vùng nông thôn khó khăn là đối tượng được ưu tiên của Học bổng Chính phủ Úc. Trong số 50 ứng viên được trao học bổng ở vòng tuyển chọn năm trước, có 10 ứng viên khuyết tật và 3 ứng viên đến từ các vùng nông thôn khó khăn.

Ứng viên được học bổng sẽ được hỗ trợ đào tạo tiếng Anh tối đa 12 tháng để đạt tối thiểu IELTS (Academic) 6.5, không có điểm thành phần dưới 6.0 hoặc chứng chỉ TOEFL/PTE tương đương.

Tiêu chí hợp lệ và các điều kiện xin học bổng xin tham khảo tại trang web http://www.australiaawardsvietnam.org/.

QUỐC THỊNH

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế