.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Ngành Bảo vệ thực vật có rất nhiều cơ hội việc làm

25-06-2020

Trường Đại học Tiền Giang là một trong những trường Đại học thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Trường được đặt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, là một trong những lợi thế gắn kết mối quan hệ hợp tác trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học giữa Trường, Trung tâm Nghiên cứu và Viện trong các lãnh vực liên quan đến cây trồng. Năm học 2020-2021, Trường Đại học Tiền Giang bắt đầu tuyển sinh ngành Bảo vệ thực vật. Chương trình đào tạo ngành Bảo vệ thực vật theo hướng ứng dụng thực tế, lý thuyết - thực hành - thực tập và kỹ năng nghề nghiệp luôn được nhà trường quan tâm.

Bảo vệ thực vật (Plant Protection) là ngành học về bảo vệ cây trồng khỏi các tác nhân gây hại, đặc biệt dịch hại tấn công cây trồng và các biện pháp quản lý các đối tượng này. Sinh viên theo học ngành Bảo vệ thực vật sẽ được trang bị kiến thức tổng quát về cây trồng, hệ thống nông nghiệp, kỹ thuật canh tác và đặc biệt là kiến thức chuyên sâu về dịch hại trên cây trồng (côn trùng, nhện hại, bệnh hại và cỏ dại), các biện pháp phòng quản lý dịch hại trên cây trồng, phẩm chất sản phẩm sau thu hoạch...Bên cạnh các kiến thức về cây trồng, ngành Bảo vệ thực vật trên thực tế còn trách nhiệm đảm bảo sức khỏe cộng đồng, an toàn thực phẩm, giữ gìn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường thiên nhiên đồng thời góp phần phát triển một nền nông nghiệp bền vững của nước nhà.

Sinh viên lớp ĐH Khoa học cây trồng 17 học thực hành tại trại thực nhgiệm của trường

Sinh viên lớp ĐH Khoa học cây trồng 16 học lý thuyết kết hợp khảo sát thực tế

Nếu các bạn đã hiểu rõ Bảo vệ thực vật là gì thì các bạn cũng dễ dàng thấy được tầm quan trọng của ngành này đối với cuộc sống chúng ta. Khi các bạn theo học ngành này thì sẽ được học tập những kiến thức về Bảo vệ thực vật đồng hành với cây trồng và cùng định hướng công việc đặc biệt cũng được tiếp xúc thực tế ngành nghề kết hợp giữa lý thuyết - thực hành - nghiên cứu khoa học.

Ngành Bảo vệ thực vật có rất nhiều cơ hội việc làm với sự đa dạng để các bạn lựa chọn. Nếu các bạn đã hiểu rõ Bảo vệ thực vật các bạn vào đại học nên mạnh dạn ưu tiên chọn vào học ngành Bảo vệ thực vật thuộc Khoa Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm, trường Đại học Tiền Giang.

TS. Nguyễn Trịnh Nhất Hằng (Khoa Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm)

Khoa Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm