.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

  • Ngày post: 13-02-2020
    Ngành Văn hóa học (7229040) là bộ môn chuyên nghiên cứu các lĩnh vực thuộc phạm trù văn hóa bao gồm nội hàm cơ sở văn hóa và các lĩnh vực liên quan đến văn hóa từ nhân văn, tự nhiên, khoa học, xã hội. Ngành Văn hóa học có khá ít trường đại học đào tạo nên đầu ra luôn không đủ đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực của các công ty, doanh nghiệp.
  • Ngày post: 11-05-2018
    Ngày 9/5/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định chấp thuận cho Trường Đại học Tiền Giang mở hai ngành học mới là đại học Kinh tế (mã ngành 7310101) và đại học Văn hóa học (mã ngành 7229040). Đây là hai trong những ngành học hấp dẫn và có nhu cầu tuyển dụng cao của cơ quan, doanh nghiệp địa phương và khu vực hiện nay.
  • Ngày post: 18-04-2018
    Trường ĐH Tiền Giang vừa có công văn gửi Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc xin mở ngành học mới ở hệ Đại học. Theo đó, Trường đề nghị Bộ cho phép mở 03 ngành học mới trong năm 2018 và bắt đầu tuyển sinh vào mùa tuyển sinh 2018, gồm: Ngành Văn hóa học, ngành Kinh tế và ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Tin học công nghiệp.

Tag

nội dung tag