.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Ngành Dịch vụ thú y

15-09-2015

 

UBND TỈNH  TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
__________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

 

Tiền Giang, ngày 27 thánG 9 năm 2013

 

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

NGÀNH DỊCH VỤ THÚ Y

 

        1. Tên ngành đào tạo: Dịch vụ thú y

        2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng

        3. Yêu cầu về kiến thức

        - Nêu được các văn bản pháp quy của Nhà nước có liên quan trong lĩnh vực chăn nuôi thú y;

        - Vận dụng những kiến thức cơ bản và chuyên môn về thú y vào trong các lĩnh vực như: nuôi dưỡng, chăm sóc, chẩn đoán và phòng trị bệnh cho gia súc, gia cầm, kể cả những bệnh truyền lây từ động vật sang người;

        - Phân tích được các phương pháp tổ chức, theo dõi các thí nghiệm ở trang trại chăn nuôi;

        - Đạt trình độ Tiếng Anh tương đương TOEIC 300 điểm, trình độ B Tin học;

        -Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng.

        4. Yêu cầu về kỹ năng

        - Kỹ năng cứng:

         + Có khả năng chẩn đoán bệnh; chọn lựa thuốc thích hợp để phòng-trị bệnh cho gia súc, gia cầm; thực hiện thành thạo các thủ thuật, thao tác thú y và chăn nuôi;

         + Tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện quy trình kỹ thuật chăn nuôi, phòng-trị bệnh cho gia súc, gia cầm và dịch vụ kinh doanh về thú y, chăn nuôi;

         + Có khả năng chuyển giao kỹ thuật về chăn nuôi, thú y cho người chăn nuôi và hướng dẫn được các kỹ thuật viên bậc thấp hơn (trung, sơ cấp).

        - Kỹ năng mềm:

         + Thể hiện khả năng thuyết trình tốt, giao tiếp hiệu quả;

         + Biết làm việc theo nhóm.

          5. Yêu cầu về thái độ

        - Ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp;

        - Có lòng yêu nghề, nhận định được tầm quan trọng của nghề và tinh thần học tập không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

        - Có thái độ  tự hoàn thiện bản thân mình, tự học, tự nâng cao.

        6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

        - Kỹ thuật viên hướng dẫn kỹ thuật hoặc làm việc trực tiếp tại các cơ sở chăn nuôi, sản xuất hay kinh doanh thức ăn, thuốc thú y trong nước và nước ngoài;

        - Nhân viên kinh doanh các sản phẩm phục vụ ngành chăn nuôi thú y cho các đơn vị kinh tế;

        - Cán bộ quản lý trong các cơ quan nhà nước: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thú y, Các trung tâm nghiên cứu giống vật nuôi, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Thú y, Trạm Khuyến nông;

        - Có khả năng tự thành lập trang trại chăn nuôi, đại lý thuốc thú y, thức ăn gia súc.

        7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

        Học liên thông lên đại học và các bậc cao hơn thuộc chuyên ngành Chăn nuôi, Thú y, Dược thú y hoặc các chuyên ngành khác trong cùng khối ngành.

        8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế nhà trường tham khảo

        Chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngành Dịch vụ thú y, kết hợp với sự tham khảo các chương trình đào tạo của Đại học Cần Thơ, Đại học Nông Lâm TP.HCM, Đại học Nông Lâm Huế.

 

Q. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)     

Phan Văn Nhẫn