.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

 • Ngày post: 20-05-2021
  Quốc phòng, an ninh (QP, AN), bảo vệ Tổ quốc là lĩnh vực rất quan trọng luôn được đề cập trong văn kiện các Ðại hội Ðảng. Qua mỗi kỳ Ðại hội, quan điểm của Ðảng về tăng cường QP, AN, bảo vệ Tổ quốc luôn có sự bổ sung, phát triển, ngày càng hoàn thiện.
 • Ngày post: 20-05-2021
  Trước hết, theo quan điểm của Việt Nam và căn cứ vào nguyên tắc của luật pháp và thực tiễn quốc tế có liên quan đến quyền thụ đắc lãnh thổ, Việt Nam có chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Căn cứ vào Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Việt Nam có chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển và thềm lục địa được xác lập phù hợp với Công ước này.
 • Ngày post: 20-05-2021
  Về mặt hành chính, hiện nay ở nước ta có 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển, với 125 huyện ven biển và 12 huyện đảo. Đây là những đơn vị hành chính đóng vai trò quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
 • Ngày post: 09-05-2021
  Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 là một sự kiện mang giá trị và tầm vóc thời đại lớn lao. Trên đại ngàn Tây Bắc đất nước, vào năm 1954 quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đập tan đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ mạnh nhất Đông Dương của thực dân Pháp và sự can thiệp của đế quốc Mỹ.
 • Ngày post: 15-04-2021
  “Dù ai đi ngược về xuôi. Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba”. Câu ca dao đó đã đi vào lòng mỗi người dân Việt Nam từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đã thành truyền thống, từ hàng ngàn năm nay, đồng bào ta không phân biệt người trong nước hay ở nước ngoài, là “con Lạc cháu Hồng” đều trân trọng, thành kính hướng về tổ tông trong ngày Giỗ Tổ; dù vận nước có lúc thịnh, lúc suy, nhưng ngày Giỗ Tổ năm nào cũng được tổ chức trên đất nước ta.
 • Ngày post: 18-03-2021
  Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23-5-2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • Ngày post: 03-03-2021
  Ngày 28/01, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 08-HD/BTGTU về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh.
 • Ngày post: 03-03-2021
  Ngày 25/2/2021, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh xây dựng Kế hoạch Số: 110/KH-BATGT tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh, với chủ đề là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”.

Tag

nội dung tag