.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Chương trình học bổng toàn phần sau đại học tại Trung Quốc

02-07-2019

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Ngoại giao về việc hỗ trợ các tỉnh/thành phố trong công tác đào tạo cán bộ làm công tác đối ngoại của địa phương, Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao xin trân trọng thông tin về Chương trình học bổng toàn phần bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ (MOFCOM) năm 2019 - 2022 tại Trung Quốc (theo thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Chương trình học bằng tiếng Anh/tiếng Trung, gồm 38 chuyên ngành tại 34 cơ sở đào tạo trên toàn Trung Quốc (ứng viên lựa chọn 01 chuyên ngành phù hợp nhất đề đăng ký dự tuyển).

Thời gian: từ 01 năm (học Thạc sĩ) đến 03 năm (học Tiến sĩ), dự kiến bắt đầu sớm nhất từ tháng 9/2019.

Đối tượng: cán bộ, công chức, viên chức có trình độ tiếng Anh/tiếng Trung đáp ứng yêu cầu khóa học; có bằng cấp, chuyên môn đào tạo phù hợp với bậc học và chuyên ngành đăng ký.

Kinh phí: Chính phủ Trung Quốc đài thọ toàn bộ chi phí (định mức cụ thê theo thông báo của cơ sở đào tạo ứng viên dự tuyền).

Quy trình dự tuyến: ứng viên đăng ký dự tuyển trực tiếp theo hướng dẫn của cơ sở đào tạo tại Trung Quốc và gửi hồ sơ dự tuyển về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đầu mối tiếp nhận hồ sơ dự tuyển học bổng tại Việt Nam).

Đầu mối đăng ký, liên hệ: Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 080 43026 / 086 888 2420; email: linhth0312gmail.com.

Đính kèm là thông tin học bổng, danh sách các chuyên ngành và cơ sở đào tạo để ứng viên dự tuyển.        

QUỐC THỊNH

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế