.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

Chia sẻ

HỘI THẢO CẤP KHOA

17-01-2020

Ngày 07/01/2020 tại Phòng họp A209, Khoa Kinh tế - Luật đã tổ chức thành công hội thảo khoa học cấp khoa với chủ đề Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học cho sinh viên Khoa Kinh tế - Luật”. Đến dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo của các đơn vị trong trường và lãnh đạo khoa và toàn thể viên chức của Khoa Kinh tế - Luật.

Hội thảo đã thu hút được sự tham gia viết bài của các giảng viên trong khoa Kinh tế - Luật và các đơn vị khác trong trường. Sau khi phản biện kín và thông qua sự rà soát của phòng Quản lý khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Ban tổ chức đã biên tập được các bài viết có chất lượng để đăng trong Kỷ yếu Hội thảo.

Ban Tổ chức cũng đã chọn ra 05 bài viết tiêu biểu xoay quanh chủ đề về giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học để trình bày trong hội thảo: các biện pháp nhằm nâng cao kỹ năng tự học; biện pháp tăng cường khả năng tự học cho sinh viên ngành kinh tế qua việc hướng dẫn sinh viên cách tìm thông tin và đọc tài liệu; sự cần thiết gắn kết doanh nghiệp trong đào tạo sinh viên; giải pháp nâng cao hiệu quả khởi nghiệp sáng tạo gắn với thực tiễn kinh doanh và đào tạo; đội ngũ giảng viên – nhân tố cơ bản nâng cao chất lượng đào tạo ...

Hội thảo diễn ra trong không khí trang trọng, nghiêm túc và có những ý kiến  thảo luận, trao đổi thẳng thắn để tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng dạy, học cho sinh viên Khoa Kinh tế - Luật trong thời gian sắp tới. Đây là một trong những hoạt động học thuật thường xuyên của Khoa nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa Kinh tế - Luật đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học cho cán bộ viên chức đơn vị.

                                                                                                                                                                    Mỹ Tuyên - Khoa Kinh tế - Luật

Khoa Kinh tế - Luật