.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

Tổ chức Ngày sách Việt Nam năm 2018

15-01-2018

Ngày 04/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Với mục đích thông qua việc tổ chức Ngày sách Việt Nam (21/4) nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng xã hội học tập; khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách; đẩy mạnh hoạt động sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu trữ và quảng bá những quyển sách hay đến người đọc; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng, tổ chức xã hội, đội ngũ những người viết sách, tham gia hoạt động xuất bản, in và phát hành.

Image result for ngày sách việt nam tại đại học tiền giang

Ngày sách Việt Nam năm 2018 sẽ được tổ chức từ ngày 15/4 đến 30/4/2018, trong đó trọng tâm là từ ngày 19/4 đến 23/4/2018 và các hoạt động chính hưởng ứng Ngày sách Việt Nam dự kiến tổ chức tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Tiền Giang.

Các hoạt động Ngày sách Việt Nam bao gồm các hoạt động chính và hoạt động hưởng ứng. Các hoạt động chính gồm: Lễ kỷ niệm Ngày sách Việt Nam; Hội thi kể chuyện sách; tổ chức trưng bày và giới thiệu gian hàng sách đẹp; tổ chức giao lưu, nói chuyện chuyên đề về sách; cuộc thi viết về chủ đề "Quyển sách tôi yêu". Các hoạt động hưởng ứng như: Vận động đóng góp sách, thăm và tặng sách cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt; hoạt động của các đơn vị phát hành sách gồm: Treo băng rôn hưởng ứng Ngày sách Việt Nam, mở đợt bán sách giảm giá khuyến khích mọi người tham gia đọc sách; hưởng ứng của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh trong việc tuyên truyền, phổ biến và tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam, đưa hoạt động Ngày sách Việt Nam gắn với sinh hoạt chính trị, văn hóa tinh thần của các đơn vị, khuyến khích thành lập tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ, thư viện tư nhân phục vụ cộng đồng, lồng ghép vào hoạt động của Đoàn, Đội, Hội, để huy động giới trẻ hưởng ứng Ngày sách Việt Nam phục vụ cộng đồng.

VĨNH SƠN

TT Thông tin - Thư viện