.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo về thời gian xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2015

22-07-2015

  Do Trường tập trung chấp thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc gia năm 2015 nên việc chấm thi và nhập điểm học kỳ 2 năm học 2014 - 2015 chậm hơn so với kế hoạch. Vì vậy, việc nhận hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2015 cho sinh viên sẽ được dời lại đến ngày thứ 2 (10/8/2015). 
   

Khoa Kinh tế - Luật